Produkter

Undgå ærgerlige overraskelser

WarnBoxOne findes i følgende versioner

WarnBoxOne box shot - fritlagtWB1W: Regn, dug, vådt eller tørt
WB1T: Temperatur eller luftfugtighed
WB1L: Lys
WB1M: Bevægelse
WB1N: Støj
WB1P: Strøm
WB1V: Vibration

Alle versioner indeholder en føler der løbende måler og advarer via SMS, hvis de definerede værdier ændrer sig.

Nedenstående parametre tilpasses brugeren og opsættes individuelt før levering.

SMS nummer til modtagelse af advarsler
Indhold af SMS besked
Start værdi (værdi der udløser SMS’er)
Stop værdi (værdi der stopper udsendelse af SMS’er)
Antal minutters pause mellem SMS udsendelser
SMS type (Flash / alm. SMS)